Olumlu miras sözleşmesi!

Olumlu miras sözleşmesi!

Olumlu miras sözleşmesi ile mirasbırakan mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir. Ancak malvarlığında eskisi gibi tasarruf etme hakkına da sahiptir...Olumlu miras sözleşmesi!


Olumlu miras sözleşmesi yaşam boyu bakılmak şartıyla mirasbırakanın bir kimseyle yaptığı sözleşme olarak biliniyor. Bir örnekle açıklayacak olursak;


Bir damat kayınpederinden kendi üzerine bir evin tapusunu vermesini istiyor. Ancak kayınpederin aklında soru işaretleri kalıyor. Evi verdikten sonra beni sokağa atar mı yada bana bakmaz mı? diye. Bu gayet normal bir düşünce ve korku. Ancak böyle konular için Miras Hukuku'muzda düzenlenen bir hüküm bulunuyor. Buna göre olumlu miras sözleşmesinde kasıt:


I. Olumlu miras sözleşmesi 


Madde 527.- Mirasbırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir. 

Mirasbırakan, malvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir. 


şeklindedir. Tabi bu sözleşmenin de bir şekil şartı vardır:


Şekil şartı ise


Madde 545.- Miras sözleşmesinin geçerli olması için resmî vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. 

Sözleşmenin tarafları, arzularını resmî memura aynı zamanda bildirirler ve düzenlenen sözleşmeyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar. 


yukarıdaki madde ile belirtilmiştir. Eğer damat evi kendisine verek kayınpederine bakmazsa:


Madde 547.- Miras sözleşmesi gereğince sağlararası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.Miras taksim sözleşmesinin geçerliliği!
Miras paylaşım sözleşmesi!
Atanmış mirasçı nedir?
Miras taksim sözleşmesi noter harcı!
Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi!
Miras taksim sözleşmesinin iptali!
Sağlararası miras taksim sözleşmesi!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com