Ortaklığın giderilmesi davası nedir

Ortaklığın giderilmesi davası nedir

Ortaklığın giderilmesi davası nedir

Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Kimler ortaklığın giderilmesini isteyebilir? Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek yazdı... İşte 6 maddede ortaklığın giderilmesi davaları...

Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Paylı mülkiyete sahip olan paydaşlardan her biri, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası nedir?

Gayrimenkule ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarlar, bir diğer hissedarlara karşı ortaklığın giderilmesi davası açabiliyor. Peki ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır?

6 maddede ortaklığın giderilmesi davaları!

6 maddede ortaklığın giderilmesi davaları!

Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Kimler ortaklığın giderilmesini isteyebilir? Avukat Kadir Kurtuluş ile Avukat Figen Şimşek yazdı... İşte 6 maddede ortaklığın giderilmesi davaları...

16 maddede sitelerde ortaklığın giderilmesi ve ön alım hakkı!

16 maddede sitelerde ortaklığın giderilmesi ve ön alım hakkı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "sitelerde ortaklığın giderilmesi" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

8 soruda ortaklığın giderilmesi davası!

8 soruda ortaklığın giderilmesi davası!

Hisseli mülkiyete konu olan taşınmaz mallar için hissedarlar ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor. Peki Ortaklığın giderilmesi davası harcı ne kadar? Ortaklığın giderilmesi davası hangi mahkemede açılır? diyorsanı işte yanıtı...

İzale-i şuyu davasına itiraz edilir mi?

İzale-i şuyu davasına itiraz edilir mi?

İzale-i şuyu davası, taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarlar tarafından ortaklığın giderilmesi için açılıyor. Peki, izale-i şuyu davasına itiraz edilir mi? İzale-i şuyu davasında karar bozulabilir mi?

İzale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016!

İzale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016!

Hisseli taşınmaz mallar üzerindeki ortaklığın giderilmesi için izale-i şuyu davası açılabiliyor. Bu davalar, taşınmazın yer aldığı Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor. Peki, izale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016 ne kadar?

İzale-i şuyu davası masrafları 2016!

İzale-i şuyu davası masrafları 2016!

Ortaklıkların giderilmesi için açılan izale-i şuyu davasında kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor. Peki, izale-i şuyu davası masrafları 2016 ne kadar?

Ortaklığın giderilmesi vekalet ücreti 2016!

Ortaklığın giderilmesi vekalet ücreti 2016!

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyete sahip olan paydaşlar tarafından taşınmazın satılması için açılıyor. Bu dava sulh hukuk mahkemesinde görülüyor. Peki, ortaklığın giderilmesi vekalet ücreti 2016 ne kadar?

Ortaklığın giderilmesi kıymet takdirine itiraz edilir mi?

Ortaklığın giderilmesi kıymet takdirine itiraz edilir mi?

Ortaklığın giderilmesi davasında taşınmaza bir değer biçilerek taşınmazın satılması ve elde edilen gelirin hissedarlar arasında paylaştırılması istenilebiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi kıymet takdirine itiraz edilir mi?

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2016!

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2016!

Bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor. İşte ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi 2016..

Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2016!

Ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2016!

Ortaklığın giderilmesi davasında kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası masrafları 2016 nelerdir?

Hisseli tapuda ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

Hisseli tapuda ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

Ortaklığın giderilmesi davası, hisseli taşınmaz mal paydaşları tarafından açılıyor. Bu dava paylı veya elbirliği mülkiyeti şeklinde tescilli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi amacıyla açılıyor. Peki, hisseli tapuda ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

Ortaklığın giderilmesi davasına itiraz edilir mi?

Ortaklığın giderilmesi davasına itiraz edilir mi?

Hisseli mülkiyete konu olan taşınmaz mallar için hissedarlar ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor. Kimi zaman diğer paydaşlar yapılacak bu işleme itiraz etmek isteyebiliyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davasına itiraz edilir mi?

Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi!

Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi!

Ortaklığın giderilmesi, davası hisseli taşınmaz mallar için hissedarlar tarafından açılıyor. Bu dava sulh hukuk mahkemelerinde açılıyor. Peki, ortaklığın giderilmesi davası ne zaman açılır? İşte ortaklığın giderilmesi davası açma süresi..

Ortaklığın giderilmesi davası nedir

Ortaklığın giderilmesi davası nedir Ortaklığın giderilmesi davası nedir

1. Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı (müşterek) ya da elbirliği (iştirak) ile mülkiyete konu olan taşınmaz veya taşınır mallarda paydaşlar arasında mevcut ortaklığın giderilmesine yönelik açılan iki taraflı bir dava türüdür. 

2. Kimler Ortaklığın Giderilmesini İsteyebilir?

Bir taşınmaz üzerinde paydaş olan maliklerin, ortaklığa konu taşınmazı anlaşarak bölüşmeleri mümkündür. Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Dava açma hakkı paydaşlara aittir. Paydaşlardan her biri ayrı ayrı dava açabileceği gibi, birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı da dava açabilir. Dava, davacı olmayan diğer paydaşlara karşı açılır. Ortaklığın aynen taksim veya satış suretiyle giderilmesi istenebilir. Davalı durumunda olan paydaşların da...