27 / 06 / 2022

site toplantıları

site toplantıları

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "3 maddede sitelerde toplantılar" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

12 maddede site yönetimleri toplantılarında oy hesabı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site yönetimleri toplantılarında oy hesabı" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

5 maddede site toplantılarında aranan nitelikli çoğunluk oranları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site yönetimleri toplantı kararlarında aranan nitelikli çoğunluk oranları" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

39 maddede site kurul toplantıları süreç yönetimi 4!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site kurul toplantıları süreç yönetimi 4" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

18 maddede site toplantılarında divan kavramı!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site toplantılarında divan kavramı" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...

5 maddede site toplantılarında kenar yeter sayıları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "site toplantıları" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı..

Konut sitelerindeki yönetim kurulu toplantıları nasıl organize edilir?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde konut sitelerindeki yönetim kurulu toplantılarını kaleme aldı. İşte Tamer Heper'in o köşe yazısı...

Site toplantılarında alınan kararlara itiraz edilebilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, kat malikleri toplantısında binanın duvarlarına çit örülmesi kararına mektup yazarak itiraz edilip edilmeyeceği sorusu soruldu. 

Site toplantılarında imza yetkilerine itiraz edilebilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, kat malikleri toplantısında imza yetkisi bu sene de genel kurul divan başkanlığına devredilirse yasal olarak ne yapılabilir? sorusu soruldu.

Site toplantılarında vekalet sınırı var mı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, apartmanlarda yapılan toplantılar için vekalet sayısında sınır olup olmadığı sorusu soruldu.

Kentsel dönüşüm toplantılarında vekaletname geçerli mi? 

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, binanın kentsel dönüşüm toplantılarında vekaletnamenin geçerli olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Normalleşme sürecinde site toplantıları nasıl yapılır?

Hürriyet yazarı Oya Armutçu bugünkü yazısında kademeli normalleşmede apartman toplantılarını kaleme aldı. İşte Armutçu'nun o yazısı...

Site toplantılarına vekalet ile katılanların söz hakkı var mı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, eşinin adına site toplantılarına katılan bir bir malikin toplantıda alınan kararların iptali için dava açtığını ancak mahkemenin aktif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle davayı reddettiğini, bu konuda hangi haklara sahip olduğu soruldu.

15 maddede site toplantılarında oylama süreci!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "15 maddede site toplantılarında oylama süreci" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

12 maddede site toplantılarında oylama prensipleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "12 maddede site toplantılarında oylama prensipleri" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

7 maddede sitelerde olağanüstü toplantılar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "7 maddede sitelerde olağanüstü toplantılar" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

10 maddede site yönetim toplantılarında alınan kararlara itiraz!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "10 maddede site yönetim toplantılarında alınan kararlara itiraz" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

11 maddede sitelerde olağanüstü toplantılar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "11 maddede sitelerde olağanüstü toplantılar" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

3 maddede sitelerde toplantılar!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "3 maddede sitelerde toplantılar" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...

site toplantıları Haberi

site toplantıları

1. Site Yönetim Toplantıları Nasıl Yapılır? (KMK madde 29)

a. Site yönetimleri toplantılarına, “Kat Malikleri/Temsilciler Kurulu” denir. Kurulların (toplantıların) nasıl yapılacağı, yönetim planında detaylandırılır. Mevzuat esas ve usullerine uygun olarak yapılacak kurullar, kurula katılanlarca seçimle oluşturulan bir toplantı heyetince (pan) yönetilir.

b. Çağrıdaki tarihte kat maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanamazsa, toplantı açılamaz. Bu durumda ikinci toplantı yapılır. Bu ikinci toplantı yedi günden az, on beş günden fazla olmayacak bir sürede yapılır. Bu ikinci toplantının açılışında katılım sayısı aranmaz.

c. Her iki toplantı tarihi de ilk çağrı da belirtilir. Uygulamada bu yedi günlük süre farklı anlaşılmakta ve toplantının usulden iptaline sebep olabilmektedir. 7 gün, ikinci toplantının en yakın ilk toplantının sonraki haftasının aynı günü yapılabileceği anlamına gelmez. İlk toplantı ile ikinci...