Trampa dilekçesi

Trampa dilekçesi

Trampa işlemlerinin yapılması için tapu, dilekçe ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapılması gerekiyor. İşte, trampa dilekçesi örneği!

Trampa dilekçesi örneği!

Trampa işlemlerinin yapılması için tapu, dilekçe ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapılması gerekiyor. İşte, trampa dilekçesi örneği!

Vergi uzlaşma dilekçesi nasıl yazılır?

Uzlaşma talebinin vergi/ ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Peki, vergi uzlaşma dilekçesi nasıl yazılır? Vergi uzlaşmaları nasıl yapılır?

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi nereye verilir?

Eksik tapu harcı cezası ile karşılaşmak istemeyen kimseler pişmanlık dilekçesi vererek, eksik beyanı tamamlama talebinde bulunabiliyor. Peki, tapu harcı pişmanlık dilekçesi nereye verilir? Dilekçe nasıl yazılır?

Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi!

Konut almak için bankadan kredi kullanan kimseler ne için ödendiği bilinmeyen dosya masrafları bir dilekçe ile iade edilebiliyor. İşte konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi...

Kooperatif kurma dilekçesi!

Kooperatif kurmak için en az 7 ortak gerekiyor. Ayrıca bulunulan yerin valiliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile başvuruda bulunuluyor. İşte kooperatif kurma dilekçesi örneği...

Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi nasıl yazılır?

Kentsel dönüşümde Bakanlık tarafından kentsel dönüşüm alanları belirlendiği gibi, bireysel olarak da kentsel dönüşüme başvuruda bulunabiliyor. Peki, kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi nasıl yazılır? İşte dilekçe örneği..

Kaçak ev ihbar dilekçesi!

Kaçak inşaat ve kaçak kat şikayeti için bağlı olunan belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliğine başvuru yapılması gerekiyor. Bu şikayet bir dilekçe ile yapılabiliyor. Peki, kaçak ev ihbar dilekçesi nasıl yazılır?

Kira bedelinin uyarlanması davası dilekçesi!

Taşınmaz kiralamalarında, kira bedelinin değişen yeni koşullara uyarlanması için mahkemeye müracaatta bulunarak dava açılabiliyor. Kira bedelinin uyarlanması dilekçesi nasıl yazılır? İşte Kira bedelinin uyarlanması davası dilekçesi...

Kamulaştırma itiraz dilekçesi örneği!

Kamulaştırma kanunu gereğince tescil yönünden kamulaştırma bedeline yönelik itirazlar temyiz yoluyla ileri sürülebiliyor. İtiraz, idare mahkemesine bir dilekçe ile yapılabiliyor. İşte kamulaştırma itiraz dilekçesi örneği..

İmar durum belgesi dilekçesi!

İmar durum belgesi, bir bölge için hazırlanan ve bölgede bulunan gayrimenkullerin nasıl kullanılacağını gösteriyor. Belge, belediyeden bir dilekçe ile alınabiliyor. İşte imar durum belgesi dilekçesi..

Apartman yönetim kurulundan istifa dilekçesi!

Apartmana seçilen yöneticinin bazı hak ve sorumlulukları bulunuyor. Apartman yöneticisi, isterse bu görevinden istifa edebiliyor. Peki, apartman yönetim kurulundan istifa dilekçesi nasıl yazılır? İşte dilekçe örneği..

Yangın güvenlik raporu dilekçesi!

Yangın güvenlik raporu, yapının inşaat çalışmaları bittikten sonra, iskan için alınması gereken belgeler arasında yer alıyor. Peki, yangın güvenlik raporu dilekçesi nasıl yazılır? İşte dilekçe örneği..

KEY itiraz dilekçesi!

Yeni KEY listesi bugün açıklandı. Sorgulama neticesinde KEY ödemeleri listesinde isminizin olmaması halinde bu duruma bir dilekçe ile itiraz edilebiliyor. Peki KEY itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

Trampa dilekçesi

Trampa dilekçesi Trampa dilekçesi

Trampa dilekçesi örneği!

Trampa yapılması değerleri gerekli işlemlerden sonra belirlenmiş taşınmazların kamu kurumları arasında ya da özel şirket ve şahıslar arasında devir işlemlerinin yapılması işlemi olarak karşımıza çıkıyor. 


Belirlenen taşınmazların trampa işlemlerinin yapılması için tapu, dilekçe ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapılması gerekiyor. 


Tapuda trampa işlemleri için gereken belgelerin temin edilmesiyle birlikte işlem gerçekeleşebiliyor. Trampa işleminde taraflar arasında imzalanmış bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Trampa başvuruları 3 hafta içeisinde sonuçlanıyor.


Trampa dilekçesi...


Madde 1-


TARAFLAR :


Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.


Madde 2-

KONU :


İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.


Madde 3-

TARAFLARIN...