işyeri kirası damga vergisi oranları

işyeri kirası damga vergisi oranları

Taşınmaz mal kiralamaları için taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi için damga vergisi de ödeniyor. Kira kontratı için ödenecek vergi, kira bedeli üzerinden belirleniyor. Peki, işyeri kirası damga vergisi oranı nedir?

Kirasını ödemeyen iş yeri tahliye edilmeyecek!

Koronavirüs kapsamında geliştirieln torba yasaya yeni maddeler ekleniyor. İş yeri kiralarıyla ilgili yapılan yeni düzenlemede, iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye sebebi sayılmayacak...

İş yeri kirası alan yüzde 20 stopaj vergisi veriyor!

Gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verenler, kiranın yüzde 20'sini stopaj olarak ödemek zorunda. Kira geliri 1.800 lirayı aştığında beyanname verilmesi gerekiyor.

İşyeri kira artış oranı Mayıs 2018!

2018 Mayıs ayı kira artış oranları bugün belli oldu. Peki, ÜFE'ye göre işyeri kirası ne kadar artacak? TÜFE'ye göre işyeri kirası ne kadar artacak?

İşyeri kirası damga vergisi oranı!

Taşınmaz mal kiralamaları için taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi için damga vergisi de ödeniyor. Kira kontratı için ödenecek vergi, kira bedeli üzerinden belirleniyor. Peki, işyeri kirası damga vergisi oranı nedir?

İşyeri kirasını elden almanın cezası 2015!

26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince işyeri kiracılarının ödemelerini banka aracılığı ile yapmaları gerekiyor. Peki, işyeri kirasını elden almanın cezası 2015 nedir?

Kiracı işyeri kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?

Bir işyeriniz olduğunu ve kiraya verdiğinizi; kiracınızın kira borcunu ödemediğini düşünelim. "Kiracı işyeri kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?" diyorsanız işte yanıtı..

İşyeri kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama!

Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan damga vergisi, kira sözleşmeleri için de alınıyor. Peki, vergi ne kadar? İşte işyeri kira sözleşmesi damga vergisi hesaplamaları...

İşyeri kirasını elden almanın cezası!

268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, mesken kiralamalarında ve işyeri kiralamalarında kira bedelinin banka aracılığı ile ödenmesi gerekiyor. Peki, işyeri kirasını elden almanın cezası nedir?

İşyeri kirasının bankadan ödenmesi zorunlu mu?

268 Seri No 'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile taşınmaz kiralamalarında kira bedelinin banka aracılığıyla ödenme zorunluluğu geldi. Peki, işyeri kirasının bankadan ödenmesi zorunlu mu?

İşyeri kirası bankadan ödeme zorunluluğu!

İşyeri kirası bankadan ödeme zorunluluğu, 29 Temmuz 2008 tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile geldi. Peki, işyeri kirası bankadan ödeme zorunluluğu hakkında bir istisna var mı?

İşyeri kirasının bankadan ödenmemesinin cezası!

Meskenlerde 500 TL ve üzeri kira geliri elde edenler ile işyeri kira geliri elde edenlerin, ödemelerini banka aracılığı ile alması gerekiyor. Peki, bankadan ödeme alınmazsa ne olur? İşyeri kirasının bankadan ödenmemesinin cezası nedir?

İşyeri kirasını ödemeyen kiracıya ne yapılır?

Konut ve çatılı işyerlerinde kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor. Kiracı kirasını ödemezse ne olur? İşyeri kirasını ödemeyen kiracıya ne yapılır?

İşyeri kirasına ne kadar zam yapılır?

Taşınmaz kiralamalarında, yenilenen kira döneminde kiracıya nasıl zam yapılması gerektiği, Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, kanuna göre, işyeri kirasına ne kadar zam yapılır? İşte işyeri kira zam hesapları..

işyeri kirası damga vergisi oranları Haberi

işyeri kirası damga vergisi oranları

İşyeri kirası damga vergisi oranı!

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.


Bu sözleşme için damga vergisinin ödenmesi gerekiyor. Damga vergisi, bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması ve düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerlere ibraz edilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde ödeniyor.


Ancak her kira sözleşmesi için değil, noterde imzalanan kira kontratları için damga vergisi ödeniyor.


Kira kontratı için ödenecek vergi, kira bedeli üzerinden belirleniyor. Kira sözleşmesi için ödenecek damga vergisi, yıllık kira bedeli üzerinden damga vergisi oranlarının hesaplanması ile bulunuyor. 


Kira kontratı damga vergisi oranı 2015

30 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ gereğince kira mukavelenameleri için mukavele...