kat maliki oy hakkı

kat maliki oy hakkı

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Bir sitede yöneticiyim. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda toplam oyların yüzde 3’ü sınırlaması var. Bir kişi en fazla 1 mi, yüzde 5 olan 12 mi, yüzde 3 olan 82 vekalet mi alabiliyoruz?' sorusunu yanıtladı.

Apartmanda kat maliklerinin oy hakkı!

Apartmanda kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda toplanıyor. Peki, toplantıda kimler nasıl oy kullanır? İşte apartmanda kat maliklerinin oy hakkı...

Kat mülkiyeti oy hesabı!

Apartmanda ortak alanların maliki ise tüm kat malikleri oluyor. Peki toplantılarda bu alanlarla ilgili kararlarda kat mülkiyeti oy hesabı nasıl yapılır? İşte apartmanlarda oy hakkı...

Sitelerde ortak alan kullanımı için oybirliği gerekir mi?

Posta yazarı Tamer Heper '12 bağımsız bölümlü binada daire sahibiyim. Kapıcımız emekli oldu. Yeni kapıcı alacağız. Kat malikleri anlaşma sağladı, üç kat maliki ‘kıdem tazminatının artmasına neden olur’ diye kapıcı dairesini kullanmasını istemiyor. Bunun için oybirliği gerekir mi?' sorusunu cevapladı

Kiracının ödemediği aidattan kim sorumludur?

Kiracının ödemediği aidatlardan dolayı kat malikinin kendisi de sorumlu mudur?  Kat maliki olarak karşılaşabileceği hukuki sorunlar neler olabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Aidatını ödemeyenin mal varlığına haciz!

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı ödüyor. Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabiliyor.

Aidat borcunuzu takip edin! itiraz hakkınız var!

Kat malikinin aylık ödemelerini düzenli olarak takip etmesi gerekiyor. İşletme projesi ile kendisine bildirilen aidata itirazı olmayan kat maliki işletme projesinin kesinleşmesiyle itiraz edemiyor.

Profesyonel olmayan site yönetimleri komşuların arasını açıyor!

Son yıllarda site yönetimleri ile kat malikleri arasındaki problemler sebebiyle açılan davalar rekor seviyeye çıktı. Fakat davaların ayrıntılarına bakıldığında taraflar birbiriyle komşu. Yani sitenin yöneticileri genellikle sitede oturan başka bir kat maliki oluyor.

Site ve apartmanlarda oturanlar dikkat! İtiraz edebilirsiniz!

Aidat ödemeleri, işletme projesi hazırlandıktan sonra 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. Maddesi'ne göre kat maliklerine iadeli taahhütlü mektupla iletilmek zorunda. İşletme projesi eline ulaşan kat maliki bu projeye 7 gün içinde itiraz edebilir.

Yöneticinin kusuru ile zarar eden ev sahipleri dava açabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Yönetici haksız fiili yüzünden yüklüce bir ceza ödememize sebep oldu. Zarar gören kat maliki olarak, yönetim-anagayrimenkul hesabına ödenmek için paranın tamamına tazminat davası açabilir miyim, hissem oranında şahsım için mi dava açmalıyım?' sorusunu yanıtladı.

Aynı dairede oturanlar kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Aynı dairede annesiyle oturan bir evlat (tapu annenin üzerine ise) toplantıda kat maliki sıfatıyla oy kullanabilir mi?' sorusunu yanıtladı.

Dikkat! Geciken site aidatına faiz işler!

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı öder. Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabilir.

Kat maliki dışındaki kimseler, yönetici olabilir mi?

Kat malikleri dışından seçilen yöneticinin dava ve icra takip işlemi yapabilmesi için kat malikleri tarafından kendisine bu konuda yetki verilmiş olması gerekiyor. Dışardan seçilen yönetici kat malikleri toplantısında oylamaya katılabiliyor.

Apartman defteri noterde kapattırılmak zorunda mı?

Posta yazarı Tamer Heper 'Apartman yöneticisiyim. Yılda bir kere toplantı yapılıyor ve bir karar alınıyor. Yılsonu karar defterini notere kapattırmak zorunda mıyız? Kat maliki toplantıya katılmadığında vekaletini kiracısına verebilir mi?' sorusunu yanıtladı.

İBB'nin deprem bütçesi 2,5 kat arttı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem için 2019 yılında gerçekleşen bütçe rakamını 2020’de 2,5 kat artırarak 341 milyon TL'ye çıkardı. Bütçe, Encümen ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Ev sahipleri de kiracılar da bu sorunun cevabını merak ediyor!

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddeleri gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumlu. Ancak kat maliki ödemez ise kiracı da müşterek ve müteselsilen sorumlu tutuluyor.

kat maliki oy hakkı Haberi

kat maliki oy hakkı


Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun '262 bağımsız bölümden oluşan 4 bloklu bir sitede yöneticiyim. Sitemiz 4 yıllık. Yakında genel kurul yapacağız. Yönetim planında vekaletlerle ilgili geçen ibare “Bir şahsın asaleten ve vekaleten vereceği oy, tüm oyların yüzde 5’ini geçemez” şeklinde. Yine Kat Mülkiyeti Kanunu’nda toplam oyların yüzde 3’ü sınırlaması var. Ancak avukat arkadaşlar “1 kişi kendi adına asaleten 1 ve vekaleten 1 olmak üzere en fazla 2 oy kullanabilir” diyor. Bu durumda bir kişi en fazla 1 mi, yüzde 5 olan 12 mi, yüzde 3 olan 82 vekalet mi alabiliyoruz?' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...


262 bağımsız bölümden oluşan 4 bloklu bir sitede yöneticiyim. Sitemiz 4 yıllık. Yakında genel kurul yapacağız.

Yönetim planında vekaletlerle ilgili...