veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası

veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası

Veraset ve İntikal Vergisi Yasası gereğince bu vergi miras kalan taşınmaz mallar için mirasçılar tarafından ödeniyor. Vergi için beyan verilmezse ceza kesiliyor. İşte veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası 2016..

Veraset ve intikal vergisi bildirim formu vermeme cezası!

Bir kişinin vefatından sonra geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkullerin mirasçıları tarafından kabul edilmesi sonucunda öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Peki, veraset ve intikal vergisi bildirim formu vermeme cezası nedir?

Veraset ve intikal vergisi kanunu nedir?

Veraset ve intikal vergisi kanunu nedir?: 15 Haziran 1959 tarihinde 10231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7338 kanun numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan hükümleri aşağıdaki gibi anlatılıyor...

Veraset intikal vergisi beyannamesi nereye verilir?

Veraset intikal vergisi beyannamesi nereye verilir? sorusunun cevabı vefat eden kişinin nerede vefat ettiğine, nerede ikamet ettiğine göre değişiyor. Buna göre aşağıdaki maddeler açıklanıyor...

Veraset ve intikal işlemleri!

Veraset ve intikal işlemleri için öncelikle vefat durumundan sonra mirasçıların mahkeme veya notere başvuruda bulunarak veraset ilamı almaları gerekiyor. Alınan veraset ilamı ile ölen kişinin sahip olduğu varlıkların kime kaldığı belli ediliyor...

Veraset ve intikal vergisi kalktı mı?

Veraset ve intikal vergisi kalktı mı? sorusuna yeni Gelir Vergisi Yasası kapsamında belli bir tutara kadar kalan miraslar için kaldırıldığı cevabı veriliyor. Buna göre 130 bin 589 liraya kadar kalan miraslardan vergi alınmıyor...

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi süresi!

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi süresi vefat halinin Türkiye' de mi yoksa Türkiye dışında mı olduğuna göre değişiyor. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi süresi ayrıntılı olarak haberimizde yer alıyor...

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 5 gün!

Veraset ve intikal vergisi, miras kalan taşınmaz mallar için ödeniyor. Üç sene boyunca senede iki taksitte ödenebilen veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 5 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün!

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse oluyor. 30 Kasım'a kadar ödenmesi gereken veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 6 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün!

Halk arasında miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. 30 Kasım'da bitecek veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 7 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 8 gün!

Veraset ve intikal vergisi, menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde mirasçılardan tahsil ediliyor. Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti için son 8 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri için son 10 gün!

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince miras kalan taşınmaz mallar için ödeniyor. Ödemeler Kasım ayı sonunda bitecek. Buna göre, veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri için son 10 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 2 hafta!

Miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor.Veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 2 hafta bulunuyor..

2015 veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 20 gün!

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ödemeleri de 1 Kasım itibariyle başladı. Vergi ödemeleri ay sonunda sona erecek. Buna göre, 2015 veraset ve intikal vergisi ödemeleri için son 20 gün bulunuyor..

Veraset ve intikal vergisi dilekçesi 2015!

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi sonucu ödeniyor. İşte veraset ve intikal vergisi dilekçesi..

Veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015!

Veraset ve intikal vergisi menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi 2. taksiti 2015 ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisinin tarhı!

Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleri oluyor. Peki, veraset ve intikal vergisinin tarhı nedir, Veraset ve intikal vergisinin tarhı nasıl belirlenir?

Veraset ve intikal vergisi gecikme cezası ne kadar?

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince vergi, 3 sene boyunca senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksitte ödeniyor. Peki, veraset ve intikal vergisi gecikme cezası ne kadar?

Veraset ve intikal vergisini kim öder?

Veraset ve intikal vergisi, 7338 sayılı kanun gereğince ödeniyor. Kasım ayı itibariyle verginin 2. taksit ödemeleri yapılıyor. Peki, veraset ve intikal vergisini kim öder?

Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde veraset ve intikal vergisi ödeniyor. 2015 yılı vergi takvimine göre veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı..

veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası

veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası

Veraset ve İntikal Vergisi Yasası gereğince Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset  tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız (karşılıksız) bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi tutuluyor.


Buna göre kendisine miras kalan kimseler veraset ve intikal vergisinin mükellefi oluyor. Yasanın 20'inci maddesi uyarınca bu verginin mükellefiyeti; 


* Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde, 

* Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte, 

* Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihte başlıyor.


Bu vergi 3 sene boyunca Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. Böylece toplam 6 taksitte veraset ve intikal...