kira sözleşmesi damga vergisi ödeme süresi

kira sözleşmesi damga vergisi ödeme süresi

Resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla alınan vergiye kira damga vergisi deniyor. Peki, kira damga vergisi ödeme süresi ne kadardır?

Damga vergisi beyannamesi 2015 verme süresi!

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında imzalanan sözleşmeler için devlet tarafından damga vergisi talep ediliyor. Peki, damga vergisi beyannamesi 2015 verme süresi nedir?

Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi 2013!

Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi 2013 yılı için adi kefalet olduğu durumlarda sözleşme için binde 1,89 ve kefalet içinse 9,48 olarak belirlenmiştir...

Kira sözleşmelerinde damga vergisi ne zaman doğar?

Kira sözleşmelerinde damga vergisi ne zaman doğar? sorusunun cevabı şöyle veriliyor: Sözleşmeyi imzalayanların sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde; sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ayın 23.günü vergi dairesine beyan etmesi zorunluluğu var

Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi verme süresi!

Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi verme süresi; bir ay içinde düzenlenen sözleşmelerde ertesi ayın 23.günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilip, 26. günü akşamına kadar da ödenmesi gerektiği şeklinde belirtiliyor...

Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi!

Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde vergi dairelerine beyan edilmesidir. Damga vergisi, kira sözleşmesi için kira bedelinin binde 1,89'u olarak ödeniyor...

Kira sözleşmesi damga vergisi ödeme süresi!

Kira sözleşmesi damga vergisi ödeme süresi kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip ve aynı süre içinde ödenmesi gerekiyor...

2021 kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama!

Kira sözleşmesi için belli durumlarda damga vergisi ödeniyor. Peki 2021 kira sözleşmesi damga vergisi ne kadar? İşte 2021 kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama...

Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021!

Gayrimenkul kiralamalarında kira sözleşmesi için belli durumlarda damga vergisi ödeniyor. İşte kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2021...

Kira sözleşmesi damga vergisi 2021!

Kira sözleşmesi için belli durumlarda damga vergisi ödeniyor. Peki kira sözleşmesi damga vergisi 2019 ne kadar? İşte kira sözleşmesi damga vergisi 2021 oranları...

Kira sözleşmesi damga vergisi 2019!

Kira sözleşmesi için belli hallerde damga vergisinin ödenmesi gerekiyor. Peki, kira sözleşmesi damga vergisi 2019 ne kadar?

Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2018 belli oldu!

Gayrimenkul kiralamalarında kira sözleşmesi için belli durumlarda damga vergisi ödeniyor. Kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2018 bugün açıklandı..

Kira sözleşmesi 2017 damga vergisi ne kadar?

Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan anlaşmaya dair noterde sözleşme imzalanabiliyor. Peki, noterde imzalanan kira sözleşmesi 2017 damga vergisi ne kadar?

Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2017!

Kimi taraflar kira sözleşmesini noterde imzalamayı tercih ediyor. Noterde imzalanan bu sözleşme için belli oranlarda damga vergisi ödenmesi gerekiyor. İşe kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2017 kuralı..

Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2016!

Kira sözleşmesinde kefil olması halinde damga vergisi farklı oranda hesaplanıyor. Peki, 2016 yılında kefilli kira sözleşmesi damga vergisi nasıl hesaplanır? Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi oranı 2016 nedir?

Kira sözleşmesi damga vergisi 2016!

Kira sözleşmesi, taşınmaz malların kiralanması halinde taraflar arasında imzalanıyor. Noterde imzalanan kira sözleşmeleri için belli oranlarda damga vergisi ödenmesi isteniyor. Peki, kira sözleşmesi damga vergisi 2016 ne kadar?

Kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2015!

Kira sözleşmesinin noter huzurunda imzalanması halinde sözleşme için damga vergisinin ödenmesi gerekiyor. Sözleşme kaç nüsha ise o kadar vergi ödeniyor. İşte kira sözleşmesi damga vergisi hesaplama 2015 oranları..

Kira sözleşmesi kefilli damga vergisi 2015!

Ev veya işyeri kiralamalarında kira sözleşmesinde tarafların imzalarının yanı sıra kefil imzası da istenebiliyor. Peki, noterde imzalanan kira sözleşmesi kefilli damga vergisi 2015 ne kadar?

Sözlü kira sözleşmesi damga vergisi!

Taşınmaz mal kiralamalarında genellikle akrabalık ilişkisi bulunan kimseler arasında yapılan bu sözleşme "sözlü kira sözleşmesi" oluyor. Sözlü kira sözleşmesi damga vergisi ödenir mi?

Kira sözleşmesinde damga vergisi hesabı nasıl yapılır?

Taşınmaz kiralamalarında kira sözleşmesi için damga vergisi ödeniyor. Ancak kira sözleşmesinin damga vergisine tabi olabilmesi için noter huzurunda imzalanması gerekiyor. Peki, kira sözleşmesinde damga vergisi hesabı nasıl yapılır?

kira sözleşmesi damga vergisi ödeme süresi Haberi

kira sözleşmesi damga vergisi ödeme süresi

Kira damga vergisi ödeme süresi!

Kira sözleşmesi damga vergisi beyannamesi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde vergi dairelerine beyan edilmesi gerekiyor. 


Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kira sözleşmelerinin her nüshası için ayrı ayrı aynı oran ve miktarda damga vergisi talep ediliyor.  Kira sözleşmelerinde kaç nüsha olduğu belirtilmemişse taraf sayısına göre 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Kira sözleşmesi damga vergisi resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla alınan vergi olan bir vergi çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. 


Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanların Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan beyanname süresi içinde, "Damga vergisi beyannamesi" vermesi gerekiyor.


Beyanname verme ve ödeme süreleri  kapsamında iki çeşit damga vergisi beyannamesi karşımıza çıkıyor. 


1.) Beyanname türü

Damga Vergisi Beyannamesi

(Sürekli Damga Vergisi...