tapu harcı paylaşma

tapu harcı paylaşma

Taksim tapu harcı bedeli nedir? Taksim işlemi için gerekli belgeler nelerdir? Ortaklığın giderilmesinde taksim konusu hakkında merak ettikleriniz için haberimizin devamını inceleyebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz..

2016 Tapu harcı nasıl hesaplanır?

Gayrimenkul alım satım sürecinde tarafların en çok merak ettiği hususların başında tapu masrafları geliyor. Peki, 2016 Tapu harcı nasıl hesaplanır? İşte 2016 Tapu harcı oranları..

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2016!

Kasıtlı ya da kasıtlı olmadan eksik ödenen tapu harcının ilgili her iki taraf tarafından da pişmanlık dilekçesi vererek ödemesi durumunda; yüklü faizlerin önüne geçilebiliyor. İşte tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2016..

Tapu harcı 2016 hesaplama örneği!

Tapu satış işlemlerinde 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da satış bedeli üzerinden binde 20 oranında harç tahsil edilecek. Peki, harç nasıl hesaplanır? İşte tapu harcı 2016 hesaplama örneği..

Arazi tapu harcı 2016!

Arazi satın almak isteyen alıcılar, bazı masrafları da karşılamak ile mükellef oluyor. Peki, 2016 yılında yapılacak arazi satış işlemi için ne kadar harç ödemesi yapılır? İşte arazi tapu harcı 2016...

Arsa tapu harcı 2016!

Arsaların alım satım işlemleri bağlı olunan tapu dairesinde yapılıyor. Arsa satışı için hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı harç ödemesinin yapılması isteniyor. Peki, arsa tapu harcı 2016 oranı ne kadar?

İşyeri tapu harcı 2016!

İşyeri tapusu gerçek bir kimsenin adına olabildiği gibi tüzel bir kimse adına da olabilior. İki işlem için de aynı oranda tapu harcı ödemesi yapılıyor. Peki, işyeri tapu harcı 2016 ne kadar?

Konut tapu harcı 2016!

Ev satın almak isteyen kimseler birtakım masraflar ile karşılaşıyor. Peki, 2016 yılında yapılacak konut tapu devir işlemleri için ne kadar harç ödenecek? İşte konut tapu harcı 2016..

Tapu harcı anlaşmalı bankalar!

Taşınmaz malların alım satım işlemleri, tapu dairesinde gerçekleşiyor. Tapu devri için ödenmesi gereken harçlar bankaya yatırılabiliyor. İşte tapu harcı anlaşmalı bankalar..

Tapu harcı nereye yatar?

Taşınmaz malların alım satım işlemleri için tapu dairesine gerekli belgeler teslim ediliyor ve tapu harcı ödemesi de yapılıyor. Peki, tapu harcı nereye yatar?

Tapu harcı hesaplama 2016!

Taşınmaz malların alım satım sürecinin tamamlanması için 2016 yılında ne kadar tapu harcı ödenir? Tapu harcı oranları 2016 nedir? İşte tapu harcı hesaplama 2016 örneği..

Tarım arazilerine tapu harcı muafiyeti getirildi mi?

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde., Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce yapılan basın açıklamasında, tarım arazilerine tapu harcı muafiyeti getirildiği bildirildi. Yapılan açıklama da, son başvuru tarihinin 15 Mayıs 2016 tarihinde sone erecek.

Emlak tapu harcı oranı 2015!

Emlak alım satım işlemleri, taşınmaz malın bağlı olduğu tapu dairesinde yapılıyor. Bu işlemin tamamlanabilmesi için de emlak tapu harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, emlak tapu harcı oranı 2015 nedir? Nasıl hesaplanır?

Tapu harcı hangi bankalara yatar?

Mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların devir işlemleri tapu müdürlüğünde yapılıyor. Tapu devir işlemleri için belli oranda harç ödemesi yapılıyor. Peki, tapu harcı hangi bankalara yatar?

tapu harcı paylaşma

tapu harcı paylaşma tapu harcı paylaşma

Taksim tapu harcı!


Taksim; izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davasında, kanunen ortak mülkiyete konu olan mülkiyetten her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemine deniyor. Paylı mülkiyette kayıtlı taşınmaz malların pay sahipleri arasında aynen taksiminde; Tüm maliklerin bizzat veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla resmi senet düzenlenmek suretiyle, taksim işlemi gerçekleştiriliyor. 


(İfrazen) taksim işleminde ise; Taşınmaz malların bulunduğu yere göre taşınmaz malların ayrılması (ifrazı) nedeniyle, belediye encümeni  veya il idare kurulunun olumlu kararı ve Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş değişiklik beyannamesiyle birlikte yine tüm maliklerin veya yetkili vekillerinin katılımıyla ve tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenmek suretiyle karşılanması gerekiyor.Taksim (Paylaşma) işlemi için gerekli belgeler:


- Taraflara ve varsa temsilcilerine ait kimlik belgesi

- 1'er adet fotoğraf

- Vekaletname, vasi kararı gibi işlemde temsil var ise temsile...