işyeri dilekçe örneği

işyeri dilekçe örneği

İşyeri açmak için belediyeye başvuruda bulunarak ruhsat almanız gerekiyor. Başvuru için işyeri açma dilekçesi haberimizde bulunuyor...

Değerli konut vergisinde itiraz dilekçe örneği!

Değerli konut vergisi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar değerli konut vergisine tabi olacak. İşte değerli konut vergisinde itiraz dilekçe örneği...

Veraset ilamı dilekçe örneği 2020!

Bir kimsenin vefat etmesinin ardından miras, mirasçılar arasında pay ediliyor. Kalan miras ve mirasçıların payları veraset ilamında yer alıyor. Veraset ilamı bir dilekçe ile alınabiliyor. İşte veraset ilamı dilekçe örneği 2020...

Veraset ilamı dilekçe örneği 2019!

Bir kimsenin vefatının ardından miras, mirasçılara kalıyor. Kalan miras ve mirasçıların payları veraset ilamında görülebiliyor. Veraset ilamı bir dilekçe ile alınabiliyor. İşte veraset ilamı dilekçe örneği 2019..

Tapuda isim tashihi dilekçe örneği!

Tapu belgesi üzerinde yapılacak gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri için Asliye Hukuk mahkemelerine başvurulabiliyor..

Mirasçılık belgesi istemi dilekçe örneği 2018!

Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile müracaat edilerek, mirasçılık belgesi istemi alınabiliyor. İşte mirasçılık belgesi istemi dilekçe örneği 2018..

İşyeri kira sözleşmesi örneği 2017!

Kira sözleşmesi, gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde taraflar arasında imzalanıyor. Bu sözleşme konut ve işyerleri için farklı şekilde düzenlenebiliyor. İşte işyeri kira sözleşmesi örneği 2017..

Emlak vergisi muafiyeti 2017!

Emlak Vergisi Kanunu gereğince, meskenlerde muafiyet uygulaması bulunuyor. Muafiyet için belediyeye bildirim veriliyor. İşte emlak vergisi muafiyeti 2017 dilekçe örneği..

Emlak vergisi geri ödeme dilekçe örneği 2017!

Emlak Vergisi Kanunu gereğince geliri olmayan konut sahipleri ödemeden muaf olabiliyor. Muaf olduğundan habersiz şekilde ödeme yapan kimseler ise bu ödemeyi geri alabiliyor. İşte emlak vergisi geri ödeme dilekçe örneği 2017..

Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçe örneği 2017!

Yargıtay Kararı gereğince bankaların sebepsiz aldıkları dosya masrafları, talep edilmesi halinde iade ediliyor. İşte konut kredisi dosya masrafı iade dilekçe örneği 2017..

İzale-i şuyu davası dilekçe örneği 2016!

İzale-i şuyu, davaya konu olan taşınmaz malın değerine bakılmaksızın o yerin sulh hukuk mahkemesinde görülüyor. Dava için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilebiliyor. İşte izale-i şuyu davası dilekçe örneği 2016..

Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçe örneği 2016!

Bankalardan konut kredisi kullanan tüketiciler ne için talep edildiğini bilmeden ödedikleri dosya masrafının iadesini isteyebiliyor. İşte konut kredisi dosya masrafı iadesi için tüketici hakem heyetine verilecek dilekçe örneği 2016..

Aile konutu şerhi için dilekçe örneği 2016!

Aile konutu tapuya şerh edilebiliyor. Aile konutu şerhi için tapu dairesine gerekli belgeler ve bir dilekçe ile müracaat ediliyor. İşte aile konutu şerhi için dilekçe örneği 2016..

Mirasçılık belgesi dilekçe örneği 2016!

Bir kimsenin vefatının ardından mirasçıları tarafından çıkarılan mirasçılık belgesinde kimlerin hangi oranda mirasçı olduğu görülebiliyor. Bu belge bir dilekçe ile müracaat ederek alınabiliyor. İşte mirasçılık belgesi dilekçe örneği 2016..

işyeri dilekçe örneği

işyeri dilekçe örneği işyeri dilekçe örneği

İşyeri açma dilekçesi!

Belediye sınırları içerisinde açacağınız işyeri için belediyeden izin alınması gerekiyor. Ruhsat olarak da tanımlayabildiğimiz, söz konusu izin belgesi için ise bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. İşyeri açma dilekçesi, aşağıda yer alıyor...Örnek işyeri açma dilekçesi...
....... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne

......... (Şehir)


                    İlimiz Merkez.......................... Mahallesi .......................................Sokak/Cad. ................ No lu işyerinde .................................................... olarak açıp çalıştırmak istiyorum. 


Bahse konu işyerinde yapacağım faaliyet yönünden her hangi bir sakınca olup olmadığı hakkında müdürlüğünüzce tarafıma görüş bildirilmesi hususunu;


Bilgilerinize arz ederim. 


                                                         ...