06 / 07 / 2022

temel vize dilekçesi için gereken belgeler

temel vize dilekçesi için gereken belgeler

Temel üstü vizesi, temele dökülen betonun ve beton içinde kullanılan demirlerin kalitesine onay veren vizedir. Temel üstü vizesi için yetkili belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. İşte, Temel üstü vizesi dilekçe örneği!

Konut kredisi dosya masrafı tüketici hakem heyeti dilekçesi nasıl yazılır?

Taşınmaz mal satın almak isteyenler bankadan kredi alırken dosya masrafları ödüyor.Bu masrafların geri ödemesi için dilekçe yazılıp dosya masrafı geri alınabiliyor.Konut kredisi dosya masrafı tüketici hakem heyeti dilekçesi nasıl yazılır?

Kaçak yapı ruhsatlandırma dilekçesi!

Kaçak yapının tespit edilmesi halinde bu aykırılığın giderilmesi için tespit tarihinden itibaren 30 gün veriliyor. Bu süre içerisinde yapıya ruhsat alınması gerekiyor. İşte, kaçak yapı ruhsatlandırma dilekçesi!

Kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi!

Kooperatif ortaklığı için belirli şartlar gerekiyor.Kooperatifin kurulması için ortakların verilen dilekçe vermeleri şartı da bulunuyor.Peki,kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi nasıl yazılır?İşte,kooperatif ortaklığına giriş dilekçesi!

Arsa satın alma dilekçesi!

Hazineye ait arsaların satışı, 6292 sayılı kanunda düzenleniyor. Kanunen doğrudan satın alma hakkını kullanmak isteyenler bir dilekçe ile müracaatlarını yapabiliyor. İşte arsa satın alma dilekçesi...

Kat irtifakı başvuru dilekçesi 2015!

İnşaat çalışmaları tamamlanmamış veya henüz inşaat çalışmalarına başlanmamış yapılar için kat irtifakı alınabiliyor. Kat irtifakının alınabilmesi için dilekçe yazılıp başvuru yapılması gerekiyor.İşte,kat irtifakı başvuru dilekçesi 2015!

Banka dosya masrafı iade dilekçesi!

Konut kredisi konutun teminat altına alınması (ipotek) şartıyla veriliyor. Bankaların konut kredisinde açıklayamayacağı masrafları geri ödemesi gerekiyor. İşte, banka dosya masrafı iade dilekçesi!

Kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi!

Kooperatife ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar. İşte kooperatif ortaklık başvuru dilekçesi...

Müteahhitlik dilekçesi örneği 2015!

Müteahhitlik yetki belgesi, bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunularak alınıyor. Peki, müteahhitlik yetki belgesi dilekçesi nasıl yazılır? İşte müteahhitlik dilekçesi örneği 2015..

Konut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi 2015!

Konut kredisi dosya masrafları, tüketiciye iade ediliyor. Bu masrafın iadesi için öncelikle bankaya akabinde ise Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına müracaat edilmesi gerekiyor. İşte onut kredisi dosya masrafları iadesi dilekçesi 2015...

Lojman başvuru dilekçesi nasıl yazılır?

Lojman evlerinin tahsisi için öncelikle lojman kiralamak isteyen görevlilerin, lojman talep dilekçesi yazmaları gerekiyor. Peki, lojman başvuru dilekçesi nasıl yazılır? İşte lojman başvuru dilekçesi örneği...

Lojman talep dilekçesi örneği 2015!

Devlete bağlı bir kurumda çalışan bir kimsenin devletin kamu lojman konutlarında oturabilmesi için öncelikle bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2015...

Komşu gürültüsü şikayet dilekçesi!

Apartmanda mevcut gürültü kurallarına uymayan komşular Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile şikayet edilebiliyor. Peki, komşu gürültüsü şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

Öncelikle satın alma hakkı dilekçesi!

Herhangi bir hissedarın, hissedar olmayanlara karşı, öncelikli satın alma hakkına, öncelikle satın alma hakkı deniyor. Bu hak, bir dilekçe ile mahkemeye başvurulması halinde kullanılabiliyor. İşte öncelikle satın alma hakkı dilekçesi...

temel vize dilekçesi için gereken belgeler Haberi

temel vize dilekçesi için gereken belgeler

Temel üstü vizesi dilekçe örneği!

3194 sayılı İmar Kanunun 29.maddesine göre yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde yapıma başlamak zorunlu oluyor. Kanun gereğince temel üstü ruhsatının alındığı gün yapıma başlanabiliyor. 


Temel vizesi eğer 2 yıl içinde alınmadıysa yapı ruhsatı geçerliliğini kaybediyor. Yapı ruhsatı ise 5 yıllık süre geçmediyse yenileniyor. Ancak bu 5 yıllık sürenin geçmesi durumunda yeni yapı ruhsatının alınması gerekiyor.


Temel üztü vizesi incelemeleri Yapı Kontrol Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Yapılan incelemeler sonucunda yapı temel vizesi için uygun görülmediyse, yapılar mühürlenip; yapı sahibine eksikliklerin giderilmesi ya da hataların düzeltilmesi için 30 günlük süre veriliyor. 


Belilenen  süre zarfı içinde bir değişikliğin yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar kanununun 32 ve 42. maddeleri gereğince işlem başlatılıyor. Temel üztü vizesi için ilgili belediyeye bir dilekçe ile...